หอการค้าห่วงภาษีที่ดินวุ่นไม่เข้าใจจัดเก็บ

หอการค้า ชี้ภาคธุรกิจ ชาวบ้านยังไม่รู้ไม่เข้าใจ ห่วงภาษีที่ดินวุ่น ห่วงเอสเอ็มอีเจ๊ง ด้าน รมช.คลัง ยันเข็น กม. เข้าสนช. มี.ค.นี้ ใช้ปี 62 แน่ นายอธิป พีชานนท์ กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยในงานเสวนาวิชาการรวมประเด็นสำคัญร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีการถ่ายทอดสดไปหอการค้าทั่วประเทศ

ว่า หอการค้าเป็นห่วงผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้กฎหมายภาษีที่ดินฯ เพราะจากผลการสำรวจความเข้าใจกฎหมายนี้ที่จะบังคับใช้ในปี 62 ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่พร้อมกับภาระภาษีที่จะเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอัตราภาษีที่ยังมีความซับซ้อนในการจัดเก็บ มีการกำหนดเพดาน  อัตราจัดเก็บจริง ทำให้ทั้งเอกชน ประชาชน เกษตร ไม่เข้าใจ  จึงมองว่า  อัตราการจัดเก็บควรเป็นอัตราเดียว ไม่ใช่ขั้นบันได แต่เป็นอัตราที่ยอมรับได้และไม่เป็นภาระกับทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะต้องรับภาระอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น  เพราะปัจจุบันต้องรับภาระจากต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น ซึ่งบางรายอาจจะรับภาระไม่ไหว   ตลอดจนความไม่โปร่งใส่ในการประเมินในการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ที่ยังต้องใช้ดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เข้ามาพิจารณา โดยเฉพาะที่ดินการเกษตรและที่ดินรกร้าง ที่ยังไม่มีเส้นแบ่งชัดเจน ทำให้เป็นช่องว่างให้เกิดการใช้ดุลยพินิจ และทุจริตได้ รวมถึงปัญหาสิ่งปลูกสร้างสำหรับการเช่า อพาร์ทเม้นท์ หอพัก  เพราะหากจะจดทะเบียนกับกรมที่ดิน จะต้องมีการเช่าอย่างน้อย 3 ปี ขัดกับความจริงที่ทำสัญญาปีต่อปี  ซึ่งถูกตีความว่าเป็นการให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และทำให้ต้องเสียภาษีสูงขึ้น และจะต้องผลักภาระไปยังผู้เช่าแทน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews